nasza_wizja_handlu_2

INDYWIDUALNE PROJEKTY SZYTE NA MIARĘ

Każdy projekt bierze pod uwagę specyfikę danego miejsca, jego naturalny charakter, tradycję historyczną i kulturową. Kształtujemy przestrzeń spójną z otoczeniem i przyjazną dla środowiska.

manufaktura

 

PRZESTRZEŃ HANDLU I ROZRYWKI

 

POSNANIA

posnania

Dynamicznie zmieniający się styl życia, stale pojawiające się nowe formy mobilności, inne podejście do czasu, różnorodność oczekiwań… Apsys, odpowiadając na te zmiany, skupia swoją uwagę na konsumentach, czego idealnym odzwierciedleniem są  Beaugrenelle w Paryżu i Posnania w Poznaniu.

We współczesnych przestrzeniach handlowych nowe technologie odgrywają ważną rolę w sferze zarówno handlu, jak i rozrywki. Doskonałym przykładem jest aplikacja e-beaugrenelle umożliwiająca korzystanie z opcji zakupów 2.0 lub system Digital Signage w Posnanii.


 

PROJEKTUJEMY MIASTA PRZYSZŁOŚCI
MUSE

Siłą napędową naszych działań jest projektowanie innowacyjnych i harmonijnych przestrzeni  na potrzeby miast i ich mieszkańców. Tworzymy nowe miejsca, które przyczyniają się do rozwoju nowoczesnej, wielofunkcyjnej i otwartej zabudowy miejskiej. Doskonałym tego przykładem jest centrum handlowe Les Rives de l’Orne będące fundamentem nowej dzielnicy w Caen.

Muse Metz
 

Vill'up

INSPIRUJĄCE KONTRASTY: KLUCZ DO KREATYWNOŚCI
VILL’UP

Handel, rekreacja i kultura to kluczowe komponenty, dzięki którym przestrzeń miejska staje się coraz bardziej żywa, piękna i inspirująca.

Niepowtarzalne przenikanie tych elementów  wzbogaca ludzkie relacje i pobudza pozytywne emocje.

Muse i Vill’up są najlepszymi przykładami obiektów, w których serca biją szybciej.


 

DBAMY O ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Ochrona środowiskowa jest dla nas istotna. Jesteśmy pionierem w certyfikacji Breeam dla centrów handlowych. Nasze obiekty spełniają restrykcyjne wymagania w zakresie środowiskowym i społecznym. Korzystamy z rozwiązań, które pozwalają minimalizować zużycie energii elektrycznej i cieplnej, racjonalnie wykorzystywać i oszczędzać wodę oraz gospodarować odpadami, zmniejszać emisję substancji niszczących warstwę ozonową, utrzymywać porządek i dbać o tereny zielone.

W każdym mieście, każdej dzielnicy, człowiek pozostawia własne dziedzictwo społeczne i kulturowe, które szanujemy. Przykładem udanej rewitalizacji dawnej fabryki tekstyliów jest Manufaktura, która wniosła nową jakość w życie Łodzi i stała się wizytówką miasta.

beaugrenelle aerienne

 

UPIĘKSZAMY KRAJOBRAZ MIASTA
STEEL

Zagospodarowanie obrzeży miast i miasteczek jest nadal dużym wyzwaniem. Apsys tworzy projekty, które stają się integralną częścią miejskiego lub podmiejskiego otoczenia. Nasze parki handlowe to sklepy, miejsca spotkań, pasaże dla pieszych i ścieżki rowerowe zespolone z unikatową architekturą krajobrazu, czego przykładem jest projekt Steel w Saint-Etienne.

Steel Saint-Etienne