Wyślij nam wiadomość, aby uzyskać więcej informacji o Apsys lub o naszych projektach.

 

 
 

Kontakt dla prasy:
Agnieszka Tomczak-Tuzińska
Dyrektor ds. marketingu
Tel. (+48) 22 70 19 370
Mob. (+48) 500 176 096
atomczak@apsysgroup.pl

 

APSYS POLSKA
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
Polska
Tel. : +48 (22) 701 92 00

 

APSYS FRANCE
105 rue Anatole France
92300 Levallois-Perret
France
Tél. : +33 (0)1 41 05 67 67


Apsys Polska S.A., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-867), Aleja Jana Pawła II 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447244, NIP: 526-17-88-225, REGON: 012339953, kapitał zakładowy w wysokości PLN 8,375,005.00 paid up in full.