Wyślij nam wiadomość, aby uzyskać więcej informacji o Apsys lub o naszych projektach.

 

Kontakt dla prasy:
Joanna Stankiewicz
Effective PR
Tel. 22 822-07-52
Mob. 605 106 740
jstankiewicz@effectivepr.pl

APSYS POLSKA
Al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa
Polska
Tel. : +48 (22) 701 92 00

 

APSYS FRANCE
28-38 avenue Victor Hugo
75116 Paris
France
Tél. : +33 (0)1 44 05 77 77


Apsys Polska S.A., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-133), Aleja Jana Pawła II 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447244, NIP: 526-17-88-225, REGON: 012339953, kapitał zakładowy w wysokości PLN 8,375,005.00 paid up in full.